Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 398
2 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 1022
3 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 1382
4 LIGO Bags Another Black Hole Merger 1202
5 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 1366
6 Gravitational Waves Discovered 2933
7 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 1592
8 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 3290
9 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 3489
10 Neutrinos Are Brighter at Night 3636
11 No Quantum Black Holes Detected at LHC 3374
12 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 3834
13 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 3364
14 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 3820
15 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 6749
16 X rays Measure Lone Molecules 3292
17 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 3768
18 Powerful fibre laser is cheap and compact 3353
19 Stephen Hawking: 'There are no black holes' 3113
20 APS-Physics: Highlights of the Year (2013) 4151

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles