Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 1296
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 1251
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 1142
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 1952
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 2269
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 2860
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 2509
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 2553
9 Gravitational Waves Discovered 4258
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 2692
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 4412
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 5006
13 Neutrinos Are Brighter at Night 5128
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 4940
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 5273
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 4444
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 5473
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 8347
19 X rays Measure Lone Molecules 4547
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 5176

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles