Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 633
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 638
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 497
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 1174
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 1622
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 2136
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 1902
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 1927
9 Gravitational Waves Discovered 3517
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 2131
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 3849
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 4231
13 Neutrinos Are Brighter at Night 4439
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 4262
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 4602
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 3847
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 4720
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 7610
19 X rays Measure Lone Molecules 3972
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 4401

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles