Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 50
2 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 860
3 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 1170
4 LIGO Bags Another Black Hole Merger 986
5 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 1159
6 Gravitational Waves Discovered 1146
7 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 1397
8 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 3098
9 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 3284
10 Neutrinos Are Brighter at Night 3456
11 No Quantum Black Holes Detected at LHC 3179
12 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 3608
13 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 3209
14 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 3571
15 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 6469
16 X rays Measure Lone Molecules 3059
17 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 3590
18 Powerful fibre laser is cheap and compact 3129
19 Stephen Hawking: 'There are no black holes' 2920
20 APS-Physics: Highlights of the Year (2013) 3945

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles