Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

TIN MỚI TRONG KHOA HỌC

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Advancing Evaluation: Moving Forward with DORA 1674
2 San Francisco Declaration on Research Assessment 1471
3 DORA - Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Khoa học 1443
4 Maryam Mirzakhani - First woman won Field Medalist 2264
5 Giải thưởng Nobel Vật Lí 2016 2550
6 Độ nhạy máy dò sóng hấp dẫn LIGO và LISA sẽ được tăng cường nhờ "cây thước lượng tử" siêu chính xác 3163
7 LIGO Bags Another Black Hole Merger 2765
8 The Detection of Gravitational Waves Is a Triumph for Physics 2826
9 Gravitational Waves Discovered 4565
10 Giải thưởng Nobel về Vật lý năm 2015 2902
11 GS Ngô Bảo Châu: Chúng ta làm ngược với thế giới 4893
12 Scientists build thinnest-possible LEDs to be stronger, more energy efficient 5309
13 Neutrinos Are Brighter at Night 5602
14 No Quantum Black Holes Detected at LHC 5196
15 ASACUSA produces first beam of antihydrogen atoms for hyperfine study 5562
16 Steve Perlman's "Revolutionary" Wireless Technology 4672
17 Physicists solve 20-year-old debate surrounding glassy surfaces 5799
18 Hai GS Việt kiều có nhã ý tặng sách mà họ viết về vật lý hạt cơ bản và lý thuyết nhóm 8634
19 X rays Measure Lone Molecules 4820
20 A battery small enough to be injected, energetic enough to track salmon 5473

Trang 1 trong tổng số 7

Related Articles