Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

KIỂM ĐỊNH AUN

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện đánh giá chất lượng cấp trường theo bộ tiêu chuẩn AUN 1033
2 Mạng lưới đảm bảo chất lượng Đông Nam Á đánh giá đại học Việt Nam 3107
3 Lễ bế mạc kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4412
4 Hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài làm việc với khoa Vật lí 2226
5 AUN Quality Assessment at Faculty of Physics (16-18 Sept 2015) 2171
6 Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Vật lý, ngành Môi trường và ngành Địa chất 3562
7 Chương trình làm việc dự kiến của Đoàn đánh giá ngoài 2608
8 AUN – QA tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục 2453
9 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban xây dựng báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân 1638
10 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá 1511
11 Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo AUN 2009
12 Giới thiệu về AUN 1795

Related Articles