Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 16
2 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 123
3 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 276
4 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 363
5 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 457
6 Thursday Seminar, 29 December, 2016 810
7 Friday Seminar, 25 November, 2016 1034
8 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 900
9 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 943
10 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 779
11 Friday Seminar, 30 September, 2016 927
12 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1002
13 Friday Seminar, 24 June, 2016 1353
14 Friday Seminar, 27 May, 2016 1363
15 Friday Seminar, April 29, 2016 1636
16 Friday Seminar, March 25, 2016 1494
17 BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG GIỚI THIỆU VỀ PHÁT HIỆN SÓNG HẤP DẪN 2043
18 Friday Seminar Feb 26, 2016 1502
19 Pin nhiên liệu và các nghiên cứu hiện nay 1433
20 PP đạo hàm trung bình tích phân và một số PP hỗn hợp để giải một lớp bài toán vật lý và cơ học 1634

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles