Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 34
2 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 354
3 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 391
4 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 470
5 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 553
6 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 540
7 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 590
8 Thursday Seminar, 29 December, 2016 891
9 Friday Seminar, 25 November, 2016 1136
10 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 996
11 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1062
12 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 906
13 Friday Seminar, 30 September, 2016 1041
14 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1124
15 Friday Seminar, 24 June, 2016 1443
16 Friday Seminar, 27 May, 2016 1459
17 Friday Seminar, April 29, 2016 1725
18 Friday Seminar, March 25, 2016 1581
19 BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG GIỚI THIỆU VỀ PHÁT HIỆN SÓNG HẤP DẪN 2165
20 Friday Seminar Feb 26, 2016 1603

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles