Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

SEMINARS

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 571
2 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1063
3 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1170
4 Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1134
5 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1191
6 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1279
7 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1241
8 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1308
9 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1626
10 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1637
11 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1685
12 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1381
13 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1608
14 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1497
15 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1832
16 Friday Seminar, 25 November, 2016 2126
17 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1707
18 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1910
19 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1867
20 Friday Seminar, 30 September, 2016 2040

Trang 1 trong tổng số 3

Related Articles