Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

SEMINARS

Filtrer par titres 
Affichage # 
# Titre de l'article Clics
1 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 33
2 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 350
3 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 389
4 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 468
5 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 547
6 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 538
7 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 585
8 Thursday Seminar, 29 December, 2016 889
9 Friday Seminar, 25 November, 2016 1135
10 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 996
11 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1058
12 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 901
13 Friday Seminar, 30 September, 2016 1038
14 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1120
15 Friday Seminar, 24 June, 2016 1443
16 Friday Seminar, 27 May, 2016 1456
17 Friday Seminar, April 29, 2016 1724
18 Friday Seminar, March 25, 2016 1579
19 BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG GIỚI THIỆU VỀ PHÁT HIỆN SÓNG HẤP DẪN 2162
20 Friday Seminar Feb 26, 2016 1602

Page 1 sur 3

  • «
  •  Début 
  •  Précédent 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Suivant 
  •  Fin 
  • »

Related Articles