Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

SEMINARS

Filtrer par titres 
Affichage # 
# Titre de l'article Clics
1 Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 69
2 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 235
3 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 269
4 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 583
5 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 582
6 Structural Biology of Gene and Immune Regulation 715
7 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 693
8 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 727
9 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 718
10 Thursday Seminar, 29 December, 2016 971
11 Friday Seminar, 25 November, 2016 1252
12 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1127
13 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1184
14 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1055
15 Friday Seminar, 30 September, 2016 1162
16 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1265
17 Friday Seminar, 24 June, 2016 1575
18 Friday Seminar, 27 May, 2016 1560
19 Friday Seminar, April 29, 2016 1805
20 Friday Seminar, March 25, 2016 1702

Page 1 sur 3

  • «
  •  Début 
  •  Précédent 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Suivant 
  •  Fin 
  • »

Related Articles