Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 95
2 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 170
3 Seminar: Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 177
4 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 373
5 Seminar: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 580
6 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 678
7 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 765
8 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 999
9 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1006
10 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1068
11 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 935
12 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1047
13 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 991
14 Thursday Seminar, 29 December, 2016 1245
15 Friday Seminar, 25 November, 2016 1570
16 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1315
17 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 1413
18 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 1328
19 Friday Seminar, 30 September, 2016 1479
20 Buổi trao đổi chuyên môn về Hiệu ứng Raman tăng cường bề mặt và nghiên cứu/chế tạo sensors 1549

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles