Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

SEMINARS

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu chính và nhu cầu tuyển dụng của Viettel 927
2 SEMINAR: Sử dụng máy gia tốc nghiên cứu cơ bản 1391
3 Seminar: Light-Matter Interaction in Nano-Materials for Optoelectronic Applications 1415
4 Seminar: Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires 1433
5 Seminar: Graphene quantum dots and plasmon effect on opal structure silver film 1410
6 Seminar: Chia sẻ về những ứng dụng mới trong trí tuệ nhân tạo - AI hiện nay 1513
7 Seminar: Nuclei from scratch: Ab initio nuclear structure and emergent symmetries 1483
8 Seminar: Double differential neutron spectra induced by the interaction of heavy ions 1531
9 Seminar: Gravitational Waves from Binary Black Hole Mergers Inside of Stars 1863
10 Thông báo seminar bộ môn của NCS: Nguyễn Thị Mai 1872
11 Seminar: Structural Biology of Gene and Immune Regulation 1914
12 Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells 1575
13 Các hệ thống Einstein-Yang-Mills-Dirac từ lý thuyết Kaluza-Klein với chiều gián đoạn 1828
14 Seminar: Nghiên cứu từ tính của một số vật liệu từ thông qua phổ tán xạ Raman 1695
15 Thursday Seminar, 29 December, 2016 2047
16 Friday Seminar, 25 November, 2016 2333
17 Seminar giới thiệu Học bổng của Đoàn Đại học Tokyo 1899
18 Bài giảng đại chúng: GIỚI THIỆU GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2016 “ĐỐI XỨNG, TÔ-PÔ VÀ VẬT LÝ” 2026
19 Role of disorder, recombination kinetics and phonon modes in the performance of CH3NH3PbI3 perovskit 2080
20 Friday Seminar, 30 September, 2016 2250

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Related Articles