Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

Bản đồ tài liệu khoa học trên Arxiv

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

Các bạn có thể truy cập vào website của dự án này tại đây: http://paperscape.org/

Vài lời cảm nhận đầu tiên: Bản đồ này hiển thị theo mô hình của bản đồ sao. Các bài báo có trích dẫn nhiều thì có đường kính lớn và ngược lại. Các bài báo cũng được phân loại theo chủ đề lớn của vật lý và các lĩnh vực khoa học khác. Các bạn chỉ cần zoom in để xem chi tiết. Nói chung là rất hữu ích cho việc tra cứu tài liệu.

Xem thêm ở đây: http://blog.paperscape.org/http://blog.physicsworld.com/2013/08/16/welcome-to-the-arxiv-galaxy/http://www.preposterousuniverse.com/blog/2013/08/17/a-map-of-the-research-literature/

Related Articles