Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Các môn học cơ bản tại viện PERIMETER

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Lưu ý: Các môn học này giành cho sinh viên năm 4 hoặc sau đại học. Các bạn sinh viên năm 1,2,3 có thể tham khảo để định hướng việc học, nghiên cứu của mình.

 

 

 1. Mathematical physics [vật lý toán, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11025 [các bạn có thể xem ở youtube loạt 15 bài giảng này, ví dụ bài giảng thứ nhất có ở đây https://www.youtube.com/watch?v=LYNOGk3ZjFM]
 2. Relativity [thuyết tương đối rộng, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11019 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12034; http://pirsa.org/C12017]
 3. Quantum field theory [lý thuyết trường lượng tử, 23 bài giảng]: http://pirsa.org/C12018
 4. Quantum mechanics [cơ học lượng tử, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12002
 5. Cosmology [vũ trụ học, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12005 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C13014]
 6. Particle physics [vật lý hạt, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C13012
 7. Standard model [mô hình tiêu chuẩn, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C13002
 8. String theory [lý thuyết dây, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C13003 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12007]
 9. Condensed matter [vật chất đậm đăc hay vật lý chất rắn, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C11024 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12015]
 10. Statistical mechanics [cơ học thống kê hay vật lý thống kê, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C11021
 11. Quantum information [thông tin lượng tử, 14 bài giảng]: http://pirsa.org/C13010 [tham khảo thêm http://pirsa.org/C12006]
 12. Quantum Gravity [hấp dẫn lượng tử, 15 bài giảng]: http://pirsa.org/C12003
Enjoy Physics !

 

Related Articles