Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Email In PDF.

Chương trình đào tạo tiến sĩ của Khoa Vật lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN bao gồm các chuyên ngành:

  • Vật lí lí thuyết và vật lí toán
  • Vật lí chất rắn
  • Vật lí nguyên tử và hạt nhân
  • Quang học
  • Vật lí địa cầu
  • Vật lí nhiệt
  • Vật lí vô tuyến và điện tử

Thông tin chi tiết có thể tham khảo trong các file đính kèm

Related Articles