Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

Chương trình đào tạo tiến sĩ

E-mail Print PDF

Chương trình đào tạo tiến sĩ của Khoa Vật lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN bao gồm các chuyên ngành:

- Vật lí lí thuyết và vật lí toán

- Vật lí chất rắn

- Vật lí nguyên tử và hạt nhân

- Quang học

- Vật lí địa cầu

- Vật lí nhiệt

- Vật lí vô tuyến và điện tử

Thông tin chi tiết có thể tham khảo trong các file đính kèm

Related Articles