Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

E-mail Print PDF

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018

Năm 2018, Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thực hiện tuyển sinh nhóm ngành Vật lý và Công nghệ Kỹ thuật bao gồm 3 ngành học: Vật lý học (Mã ngành 7440102 6), Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân (Mã ngành 7510407), Khoa học Vật liệu (Mã ngành 7440122 7).

Thời gian tuyển sinh được thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng một trong ba kết quả sau:
- Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (A00, A01, B00, C01)
- Kết quả đánh giá năng lực còn hạn
- Chứng chỉ Quốc tế của Đại học Cambridge (Anh)

===============================
Thông tin liên hệ:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: http://physics.hus.vnu.edu.vn/
SĐT: 024.3558.3980
FanPage: https://www.facebook.com/khoavatlyhus/

Related Articles