Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

Infographic: Thông tin tuyển sinh đại học năm 2018

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 2
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

Năm 2018 ĐHQGHN tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và xuyên ngành nhằm cũng cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0

Hà My - VNU Media

 

Nguồn: vnu.edu.vn

 

Related Articles