Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Seminar: High Efficient Perovskite Solar Cells

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
"High Efficient Perovskite Solar Cells Utilizing Mesogenic Phthalocyanine
Hole Transport Material Layers"
Người trinh bày: TS. Đào Quang Duy
Nơi làm việc: Graduate School of Engineering, Osaka University
Thời gian: 14h 00, ngày thứ Hai 22-5-2017
Địa điểm:  Phòng 408F/T10
Ban Chủ nhiệm Khoa rất mong sự tham dự của các Thầy Cô.
TM Khoa Vật lý,

Chi tiết:

Attachments:
Download this file (Abstract-Dao Quang Duy.pdf)abstract High Efficient Perovskite Solar Cells[High Efficient Perovskite Solar Cells]86 Kb