Faculty of Physics, Hanoi University of Science

French (Fr)

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2017

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
There are no translations available.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, Khoa Vật lý quyết định tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2017.

Thời gian: 08h 00  thứ Ba, ngày 09 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: P208F/T10 - P408F/T10 - P416/T1 -  P421/T1

Chương trình:

ü 07h 45-08h 00:  Đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2017 (Phòng 416/T1)

ü 08h 00-08h 05:  Phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2017 (Phòng 416/T1) của đại diện Khoa Vật lý

ü 08h 05–08h 15:   Phát biểu của đại diện Ban Giám hiệu và phòng chức năng

ü 08h 20–11h 45:   Báo cáo khoa học của sinh viên Khoa Vật lý tại các tiểu ban (P208F/T10 - P408F/T10 - P416/T1 - P421/T1)

ü 11h 50            :    Tổng kết Hội nghị và trao các giải thưởng báo cáo khoa học cho sinh viên (Phòng 416 / T1)

 

Ban Tổ chức:

1. TS. Phạm Nguyên Hải                   - Trưởng ban

2. GS.TS. Bạch Thành Công              - Ủy viên

3. TS. Ngạc An Bang                        - Ủy viên

Ban Thư kí:

1. TS. Phạm Văn Thành                    - Trưởng ban

2. ThS. Nguyễn Đình Nam                 - Ủy viên

 

Hội nghị được tổ chức tại 04 tiểu ban với danh sách các Thầy Cô tham gia các Hội đồng chấm thi như sau:

I. Tiểu ban 1: Vật lý ứng dụng 1 (P408F/T10)

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

2. PGS.TS. Tạ Đình Cảnh

3. TS. Ngạc An Bang

- Trưởng Tiểu ban 1

- Ủy viên

- Ủy viên

 

II. Tiểu ban 2: Vật lý ứng dụng 2 (P416/T1)

1. PGS. TS. Phạm Quốc Triệu

2. PGS.TS. Đỗ Đức Thanh

3. TS. Đỗ Trung Kiên

4. TS. Nguyễn Anh Tuấn

- Trưởng Tiểu ban 2

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

 

III. Tiểu ban 3: Khoa học Vật liệu (P421/T1)

1. GS.TS. Bạch Thành Công

2. GS.TS. Lưu Tuấn Tài

3. PGS.TS. Ngô Thu Hương

- Trưởng Tiểu ban 3

- Ủy viên

- Ủy viên

IV. Tiểu ban 4: Vật lý Lý thuyết và Vật lý Hạt nhân (P208F/T10)

1. PGS.TS. Nguyễn Đình Dũng

2. PGS.TS. Bùi Văn Loát

3. TS. Hà Thụy Long

-  Trưởng Tiểu ban 4

-   Ủy viên

-  Ủy viên

 

Các sinh viên tham gia báo cáo khoa học sử dụng file trình chiếu, trình bày tối đa 10 phút và sẽ trả lời các câu hỏi của hội đồng trong 5-10 phút. Danh sách báo cáo của từng tiểu ban được kèm theo ở danh sách dưới đây. Đề nghị các em sinh viên chú ý về thứ tự báo cáo và thời gian dự kiến báo cáo của mình.

 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các Thầy Cô giáo Khoa Vật lý cùng toàn thể các em sinh viên đến tham dự Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Ban Tổ Chức Hội nghị


Related Articles