Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2016

Email In PDF.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa Vật lý, ngày 23/04/2016, Khoa Vật lý quyết định tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Vật lý 2016.

Hội nghị được tổ chức tại 05 tiểu ban gồm: tiểu ban Vật lý Lý thuyết và Vật lý Tính toán, tiểu ban Vật lý Vô tuyến và Vật lý Địa cầu, tiểu ban Vật lý Hạt nhân, tiểu ban Vật lý Chất rắn và Quang Lượng tử, tiểu ban Vật lý Chất rắn.


Năm 2016, cả Khoa Vật lý có 52 báo cáo, trong đó có nhiều báo cáo được viết bằng tiếng Anh. Tất cả các báo cáo đã được trình bày tại hội nghị và được đánh giá bởi Hội đồng chấm điểm tại các tiểu ban. Hội đồng chấm báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên đã trao nhiều giải thưởng cho các sinh viên có báo cáo tốt.


Sinh viên Ngô Gia Long, lớp K57 CNKHTN Vật lý xuất sắc đạt Giải nhất với đề tài  “Chế tạo hạt nano bán dẫn bằng phương pháp ăn mòn laser”.  Và tiếp tục giành Giải nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm 2016.


Attachments:
Download this file (HNKHSV1.jpg)HNKHSV1.jpg[ ]85 Kb
Download this file (HNKHSV2.jpg)HNKHSV2.jpg[ ]69 Kb
Download this file (HNKHSV3.jpg)HNKHSV3.jpg[ ]97 Kb

Related Articles