Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ

Email In PDF.

Danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ

Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Khoa Vật lý

(Đang cập nhật…)

Các đóng góp về tài chính cho Lễ Kỷ niệm xin gửi theo 2 cách sau:

1. Gửi vào tài khoản của CLB cựu Sinh viên:

Số TK: 10101 001066536 6

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank

Chi nhánh: Thanh Xuân

Chủ tài khoản: Thái Thị Bích Hồng, Ban điều hành CLB Cựu sinh viên khoa Vật lý.

2. Nộp trực tiếp cho cô Vương Thu Hường tại Văn phòng Khoa Vật lý, P.206D nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội vào các giờ hành chính.

I. Danh sách các tổ chức tài trợ

STT

Tên tổ chức

Số tiền tài trợ

Ghi chú

1

Cựu sinh viên Khóa 66-70

5.000.000 VND

2

Cựu sinh viên K12

10.000.000 VND

3

Cựu sinh viên K13

6.700.000 VND

4

Cựu sinh viên K14

10.000.000 VND

5

Cựu sinh viên K15

10.000.000 VND

6

Cựu sinh viên K16

10.000.000 VND

7

Cựu sinh viên K17

10.000.000 VND

8

Cựu sinh viên K19

10.000.000 VND

9

Cựu sinh viên K20

3.000.000 VND

10

Cựu sinh viên K23

10.000.000 VND

11

Cựu sinh viên K24

10.000.000 VND

12

Cựu sinh viên K25

20.000.000 VND

13

Cựu sinh viên K26

15.000.000 VND

14

Cựu sinh viên K27

10.000.000 VND

15

Cựu sinh viên K28

10.000.000 VND

16

Cựu sinh viên K29

20.000.000 VND

17

Cựu sinh viên K30

10.000.000 VND

18

Cựu sinh viên K32

20.000.000 VND

19

Cựu sinh viên K32

10.000.000 VND

Lớp Vật lý mở rộng

20

Cựu sinh viên K35

10.000.000 VND

21

Cựu sinh viên K36

30.000.000 VND

22

Cựu sinh viên K37

10.000.000 VND

23

Cựu sinh viên K39

20.000.000 VND

24

Cựu sinh viên K40

10.000.000 VND

25

Cựu sinh viên K41

15.000.000 VND

26

Cựu sinh viên K42

10.000.000 VND

27

Cựu sinh viên K43

25.000.000 VND

28

Cựu sinh viên K44

10.000.000 VND

29

Cựu sinh viên K45

10.000.000 VND

Lớp B1

30

Cựu sinh viên K45

7.500.000 VND

Lớp B2

31

Cựu sinh viên K46

10.000.000 VND

Lớp B1

32

Cựu sinh viên K46

5.000.000 VND

Lớp B3

33

Cựu sinh viên K47

10.000.000 VND

và 1.000 chiếc bút

Lớp B2

34

Cựu sinh viên K48

4.500.000 VND

Lớp B1

35

Cựu sinh viên K48

4.500.000 VND

Lớp B2

36

Cựu sinh viên K48

7.000.000 VND

Lớp B3

37

Cựu sinh viên K50

4.600.000 VND

Lớp B1

38

Cựu sinh viên K52

1.000.000 VND

Lớp Sư phạm

39

Cựu sinh viên K54

2.000.000 VND

Lớp B2_Sư phạm

40

Cựu sinh viên đang công tác tại Viện AIST, ĐH Bách Khoa Hà Nội

3.000.000 VND

41

Nhóm nghiên cứu của GS.TSKH. Nguyễn Hữu Đức tại phòng TN trọng điểm micronano, Đại học Công nghệ.

10.000.000 VND

42

Ban QL Dự án ĐTXD – ĐHQGHN tại Hòa Lạc

5.000.000 VND

43

Trường ĐH Tân Trào

2.000.000 VND

44

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

2.000.000 VND

II. Danh sách các cá nhân tài trợ

STT

Tên cá nhân

Số tiền tài trợ

Ghi chú

1

Cô Nguyễn Hoàng Oanh, cô Phạm Thị Kim Thoa, cô Bùi Thị Xim, cô Đỗ Thị Bích Ngọc

5.000.000 VND

Cựu giáo chức khối Chuyên lý

2

Ông Phạm Bá Khải

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K20

3

Ông Trịnh Lê Nam

10.000.000 VND

Cựu sinh viên K32

4

Thầy Hà Huy Bằng

30.000.000 VND

Cựu sinh viên K23

5

Thầy Nguyễn Thế Nghĩa

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K29

6

Thầy Nguyễn Ngọc Long

4.000.000 VND

Cựu sinh viên K6

7

Cô Trần Thị Ngọc Anh

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K47

8

Thầy Bạch Thành Công

3.000.000 VND

Cán bộ Khoa Vật lý

9

Cô Nguyễn Từ Niệm

500.000 VND

Cán bộ Khoa Vật lý

10

Thầy Nguyễn Ngọc Đỉnh

2.000.000 VND

Cựu sinh viên K43

11

Ông Đỗ Ngọc Chung

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K43

12

Thầy Đặng Đình Tới

5.000.000 VND

Bộ môn Chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

(Tài trợ giải Bóng bàn)

13

Ông Nguyễn Đình Bái

3.000.000 VND

Cựu sinh viên K22, Vật lý Quang phổ

14

Thầy Nguyễn Thế Toàn

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K35

15

Thầy Lê Văn Vũ

3.000.000 VND

Cựu sinh viên K18

16

Bà Đặng Thị Diễm Hồng

2.000.000 VND

Cựu sinh viên K22

17

Thầy Nguyễn Việt Tuyên

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K47

18

Ông Phạm Văn Triệu

1.000.000 VND

19

Ông Phùng Quốc Thanh

3.000.000 VND

Cựu sinh viên K23

20

Thầy Đỗ Đức Thanh

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K18

21

Thầy Hoàng Chí Hiếu

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K43

22

Thầy Nguyễn Duy Thiện

500.000 VND

Cựu sinh viên K49

23

Ông Nguyễn Trọng Tĩnh

5.000.000 VND

Cựu nghiên cứu sinh

24

Thầy Trần Vĩnh Thắng

2.000.000 VND

Cựu sinh viên K39

25

Thầy Sái Công Doanh

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K49, Sư phạm Vật lý

26

Ông Trần Thanh Tuyền

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K49, Sư phạm Vật lý

27

Bà Đinh Thị Yến

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K49, Sư phạm Vật lý

28

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K49, Sư phạm Vật lý

29

Ông Đinh Văn Hợi

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K49, Sư phạm Vật lý

30

Thầy Đỗ Tuấn Long

500.000 VND

Cựu sinh viên K51, Sư phạm Vật lý

31

Bà Nguyễn Hoàng Linh

500.000 VND

Cựu sinh viên K50, Lớp B3

32

Bà Ngô Thị Tùng Lâm

500.000 VND

Cựu sinh viên K50, Lớp B3

33

Cô Đặng Thị Phương Nam

500.000 VND

Cựu cán bộ Bộ môn Vật lý Hạt nhân

34

Thầy Hoàng Nam Nhật

2.000.000 VND

Nguyên cán bộ Khoa Vật lý

35

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

2.000.000 VND

Nguyên cán bộ Khoa Vật lý

(Tài trợ giải bong bàn)

36

Ông Đỗ Quang Hiển

30.000.000 VND

Cựu sinh viên K24

37

Bà Đặng Minh Hồng

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K44

38

Bà Trần Thị Hồng Lan

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K20

39

Ông Bùi Hồng Quân

1.500.000 VND

Cựu sinh viên K35 mở rộng

40

Ông Nguyễn Tuấn Hùng

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K38

41

Ông Đỗ Tuấn Hùng

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K38

42

Ông Võ Sĩ Nam

5.000.000 VND

Cựu sinh viên K20

43

Ông Ngô Huy Bình

1.000.000 VND

Cựu sinh viên K6,

Ủy viên thường trực

 

Related Articles