Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA VẬT LÝ 2016

Email In PDF.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA VẬT LÝ 2016

1. Mục đích hội nghị:

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và 60 năm ngày thành lập Khoa Vật lý (1956-2016), Khoa Vật lý tổ chức Hội nghị Khoa học Khoa Vật lý 2016 để các giảng viên, nghiên cứu viên và các học viên sau đại học đang làm việc tại Khoa Vật lý và các nhà khoa học công tác tại các trường đại học / viện nghiên cứu trong nước thảo luận các kết quả nghiên cứu mới nhất trong một số lĩnh vực Vật lý, nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với đào tạo chất lượng cao tại Khoa Vật lý.

2. Thời  gian – Địa  điểm:

Ngày  29 tháng 10 năm 2016

Tại phòng 416 – 421 – 408F nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà nội

(334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội)

3. Ban Tổ chức Hội nghị:

TS. Ngạc An Bang (Khoa Vật lý) – Trưởng ban

GS. TS. Bạch Thành Công (Khoa Vật lý)

GS. TS. Nguyễn Quang Báu (Khoa Vật lý)

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn (Khoa Vật lý)

GS. TS. Lưu Tuấn Tài (Khoa Vật lý)

GS. TS. Nguyễn Huy Sinh (Khoa Vật lý)

GS. TS. Hà Huy Bằng  (Khoa Vật lý)

TS. Phạm Nguyên Hải (Khoa Vật lý)

TS. Phạm Văn  Thành (Khoa Vật lý) – Thư ký

4. Ban Thư  ký:

PGS. TS. Đỗ Thị  Kim  Anh (Khoa Vật lý)

TS. Phạm Văn Thành (Khoa Vật lý)                  ThS. Nguyễn Đình Nam (Khoa Vật lý)

5. Các thời hạn:

15/09/2016: Đăng ký tham gia và nộp tóm tắt báo cáo Hội nghi

22/10/2016: Nộp báo cáo toàn văn (theo định dạng của tạp chí VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, file Microsoft Office Word)

Địa chỉ gửi email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Hình thức báo cáo:

- Báo cáo mời và báo cáo oral: sử dụng file trình chiếu Microsoft Office Power Point hoặc tương đương. Thời gian mỗi báo cáo là 30 và 25 phút, bao gồm 5 phút thảo luận.

- Báo cáo poster: nội dung báo cáo thể hiện trên 01 khổ giấy A0 và sẽ được treo tại khu vực tiểu ban chuyên môn.

7. Xuất bản:

Các báo cáo toàn văn bằng tiếng Anh sẽ được gửi phản biện và đăng trên tạp chí VNU Journal of Science: Mathematics – Physics.

8. Định dạng tóm tắt báo cáo:

- Tóm tắt báo cáo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 1 trang A4)

- Khổ giâý A4. Căn lề trên, lề phải, lề dưới: 2,5 cm. Lề trái: 2,5 cm. Cách dòng 0 pt

- Tiêu đê: font Time New Roman, cỡ chữ 14. In đậm, căn giữa trang

- Tên tác giả: font Time New Roman, cỡ chữ 13, căn giữa trang

- Địa chỉ: font Time New Roman, cỡ chữ 12. In nghiêng, căn giữa trang,

- Nội dung: font Time New Roman, cỡ chữ 13, căn đều hai bên

 

Related Articles