Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

Chuyên trang 60 năm Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) trường Khoa học Tự nhiên đã thành lập chuyên trang báo điện tử để đưa tin tưc về sự kiện này.

Chi tiết tại: http://hus.vnu.edu.vn/60y/

Related Articles