Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Friday Seminar, 30 September, 2016

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

BỘ MÔN TIN VẬT LÝ, KHOA VẬT LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI

Department of Computational Physics and Applied Informatics respectfully invites you to our monthly Seminar sponsored by Faculty of Physics

Seminar

Date: Fri. 30th Sep. / Time: 9 am – 11 am / Place: Room 408F, Building T1

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời thầy cô và các bạn quan tâm đến dự / Everyone is welcome !

Speaker 1 (9 am-10 am): Msc. Luu Manh Quynh (Center for Materials Science, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title: Chemical reactions on magnetic nanoparticles’ surface

Abstract: Reactions of some organic molecules on magnetic nanoparticles’ surface are quantitively studied: the silanation kinetics of tetraethyl orthosilicate (TEOS) with ferrite oxide surface, the thiolation efficient of 4-aminothiophenol (4-ATP) with silver surface and the conjugation efficient of antibody molecules with the amino (NH2) groups. The magnetic exhibition of the particles plays potential role in every substance-washing step, where the reaction products are collected with the magnetic nanoparticles. During the reactions, amounts of reaction products are quantified before being paved into dependences of reaction time and/or reagents’ amount. The study does not only consider an interesting application of magnetic nanoparticles in principle investigation of chemical reaction within nano-scale, but also paves away a suitable technique in order to create reproducible surface modification and/or conjugation protocols of nanoparticles for further biomedicine applications.

Trong bài trình bày, chúng tôi đưa ra một số kết quả nghiên cứu về một số phản ứng hóa học trên bề mặt các hạt nano từ: như quá trình silane hóa của TEOS trên bề mặt ô-xít sắt, quá trình thiolation của 4-ATP với bề mặt Bạc hay quá trình gắn kết các nhóm amino (-NH2) với các phân tử khảng thể. Bằng cách sử dụng từ trường ngoài để hút các hạt có từ tính, sản phẩm phản ứng được gắn trên bề mặt từ được đo đạc bằng các phương pháp vật lý như cân khối lượng, đo sự suy giảm từ độ, hay đo độ hấp thụ. Từ đây, động học quá trình silane hỏa của TEOS, hiệu suất phản ứng của 4-ATP với bề mặt Ag hay hiệu suất gắn kháng thể được nghiên cứu và biểu diễn phụ thuộc vào hàm lượng chất tham gia phản ứng. Nghiên cứu này không chỉ đề xuất một định hướng cho việc khảo sát các phản ứng hóa học trên bề mặt vật liệu nano, mà còn hỗ trợ cho quá trình hình thành các quy trình chức năng hóa về mặt vật liệu nano nhằm phục vụ các nghiên cứu ứng dụng y sinh.

Speaker 2 (10:15 am-10:50 am): Mr. Vu Nguyen Khoi (K58 Honor Program, Faculty of Physics, VNU University of Science)

Title: Nghiên cứu cấu trúc vật liệu nano bằng phổ hủy positron

Abstract: Vấn đề nghiên cứu cấu trúc vật liệu là câu hỏi lớn từ xưa tới nay của Vật lý học. Có rất nhiều phương pháp đã được sử dụng để giải quyết vấn đề trên: sử dụng ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD),… Trong đó mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Bài báo cáo này chúng tôi trình bày về một phương pháp nghiên cứu còn khá mới ở Việt Nam là sử dụng phổ kế hủy positron. Với ưu điểm là phép đo không phá hủy mẫu, đặc biệt là có thể nghiên cứu các cấu trúc từ dưới nano cho đến vài nano, phương pháp này là một công cụ hữu hiệu trong việc nghiên cứu hệ thống lỗ rỗng vi mô và các tính chất sâu bên trong bề mặt vật liệu. Bên cạnh đó, một số kết quả thực nghiệm đo phổ hủy positron cũng đã được đưa ra.