Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Vật lý, ngành Môi trường và ngành Địa chất

Email In PDF.
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Vật lý, ngành Môi trường và ngành Địa chất theo bộ tiêu chuẩn AUN- QA.
 • Thứ Ba - 08/09/2015

  Từ ngày 16 – 18/9/2015, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á gọi tắt là (AUN-QA).

  DSC_0533.jpg

  Sinh viên quốc tế đang học tập tại trường ĐHKHTN

  Các chương trình đào tạo (CTĐT) tham gia kiểm định đợt này gồm có: Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Vật lý, Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học Môi trường và Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Địa chất. Các chuyên gia kiểm định chất lượng đến từ các đại học hàng đầu thuộc mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

  Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm máy gia tốc Tandem Pelletron 5SDH-2.

  Năm 2012 và 2013, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức thành công kiểm định chất lượng 3 CTĐT là: Cử nhân ngành Hóa học (tháng 4/2012), Cử nhân ngành Toán học và Cử nhân ngành Sinh học (tháng 5/2013) theo bộ tiêu chuẩn AUN. Cả 3 chương trình đã kiểm định AUN đạt kết quả tốt. Đặc biệt chương trình Cử nhân ngành ngành Hóa học đạt kết quả kiểm định cao nhất trong số các trường đại học của Việt Nam đã tham gia kiểm định từ trước đến nay.

  2.jpg

  Lễ Khai mạc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Hóa học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2012

  Các báo cáo của tổ chức kiểm định các chương trình ngành Hóa học, Toán học và Sinh học hầu hết đều đánh giá cao tính hội nhập quốc tế của các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược với việc phối hợp và hợp tác  từ các đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ. Nhiều sinh viên được lựa chọn và đào tạo theo các chương trình này  sau năm thứ nhất, thứ hai có thể sang các trường đại học hàng đầu của khu vực và quốc tế như Hàn Quốc, Singapore, Pháp để tiếp tục học và lấy bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, nhiều cácsinh viên sau khi tốt nghiệp đã nhận được học bổng cao học ở các trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc… Bên cạnh những điểm nổi bật,  báo cáo đánh giá của AUN cũng chỉ ra những điểm liên quan đến chất lượng đào tạo cần tiếp tục cải tiến như cơ sở vật chất, mối liên hệ giữa Nhà trường với các đơn vị tuyển dụng và cựu sinh viên… Dựa trên cơ sở của các đánh giá này, Nhà trường đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và đẩy mạnh tính hội nhập quốc tế.

  (HUS Media)

 • Nguồn: http://hus.vnu.edu.vn/vi/news/main/5/100/53196