Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC

E-mail Print PDF
There are no translations available.

GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC

KHOA VẬT LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG HÀ NỘI

Văn phòng Khoa: Phòng 206D, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Đào tạo Sau đại học Khoa Vật lý được chia thành 07 chuyên ngành, mỗi chuyên ngành gồm cả hai bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ:

 

TT

Tên chương trình đào tạo

Năm đưa vào thực hiện

1

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

1991

2

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử

1991

3

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Chất rắn

1991

4

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Nguyên tử

1991

5

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quang học

1998

6

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Địa cầu

1991

7

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sĩ chuyên ngành Vật lý Nhiệt

1998

TT

Tên chương trình đào tạo

Năm đưa vào thực hiện

1

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

1980

2

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử

1991

3

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Chất rắn

1991

4

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Nguyên tử

1980

5

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quang học

1986

6

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Địa cầu

1991

7

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Nhiệt

1998

8

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán - Đề án 911

2012

9

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Chất rắn - Đề án 911

2012

10

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Nguyên tử - Đề án 911

2012

11

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quang học - Đề án 911

2012

12

Chương trình đào tạo chuẩn trình độ tiến sĩ chuyên ngành Vật lý Nhiệt - Đề án 911

2012

 


GIỚI THIỆU VỀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

BẬC THẠC SĨ

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 45 tín chỉ, trong đó:

· Khối kiến thức chung (bắt buộc): 6 tín chỉ

· Khối kiến thức nhóm chuyên ngành: 15 tín chỉ

· Bắt buộc: 9 tín chỉ

· Tự chọn: 6 tín chỉ/ 18 tín chỉ

· Khối kiến thức chuyên ngành: 12 tín chỉ

· Bắt buộc: 8 tín chỉ

· Tự chọn: 4 tín chỉ/ 10 tín chỉ

· Luận văn thạc sĩ: 12 tín chỉ

BẬC TIẾN SĨ

Đối với NCS có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chuyên ngành phù hợp

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 94 tín chỉ, trong đó:

1. Các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 24 tín chỉ

Các học phần tiến sĩ: 12 tín chỉ

Bắt buộc: 9 tín chỉ

Tự chọn: 3/6 tín chỉ

Tiếng Anh học thuật nâng cao: 4 tín chỉ

Các chuyên đề tiến sĩ: 6/12 tín chỉ

Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ

3. Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ

CHI TIẾT LIÊN HỆ CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC NHƯ SAU:

  • Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán

Cán bộ phụ trách: GS.TS. Nguyễn Quang Báu, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Lý thuyết

Điện thoại: 091 334 80 20 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P.104, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

· Vật lý Chất rắn

Cán bộ phụ trách: TS. Phạm Nguyên Hải, Phó chủ nhiệm Khoa Vật lý

Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Chất rắn

Điện thoại: 098 929 03 95 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P212, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

· Vật lý Địa cầu

Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Võ Thanh Quỳnh, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Địa cầu

Điện thoại: 091 201 52 36 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P103, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  • Vật lý Nguyên tử

Cán bộ phụ trách: TS. Hà Thụy Long, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân

Điện thoại: 098 662 9941 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P208, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

· Quang học

Cán bộ phụ trách: TS. Hoàng Chí Hiếu, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Quang lượng tử

Điện thoại: 094 211 29 06 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P202, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

· Vật lý Nhiệt

Cán bộ phụ trách: TS. Đỗ Thị Kim Anh, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp

Điện thoại: 090 454 38 49 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P220, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  • Vật lý Vô tuyến và Điện tử

Cán bộ phụ trách: TS. Đỗ Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Khoa Vật lý

Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Vô tuyến

Điện thoại: 091 568 11 01 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phòng làm việc: P213, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Related Articles