Faculty of Physics, Hanoi University of Science

English (United Kingdom)

Bộ môn Vật lý địa cầu

E-mail Print PDF

BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU

 

I. Định hướng nghiên cứu của đơn vị:

1. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại phân tích, xử lý số liệu địa vật lí biển phục vụ công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí.

2. Nghiên cứu và dự báo động đất nhằm phục vụ công tác giảm nhẹ và phòng chống thiên tai.

3. Nghiên cứu cải tiến các phương pháp, hệ đo phục vụ cho Địa vật lí kĩ thuật và địa vật lí môi trường

4. Nghiên cứu điều tra và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lí.

II. Các đề tài đang thực hiện tại đơn vị:

1. Nghiên cứu áp dụng phương pháp giải bài toán ngược 3 chiều từ và trọng lực xác định sự phân bố mật độ đá móng và độ sâu móng từ nhằm phục vụ công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

2. Đánh giá tiềm năng, dự báo triển vọng Uran và các khoáng sản khác vùng Nông Sơn theo tài liệu địa vật lí hàng không

III. Hệ thống trang thiết bị của đơn vị

1. Máy thăm dò địa chấn NZXP Strata Visor

2. Tên thiết bị: Máy đo từ trường (MagMapper G858)

3. Máy đo điện trở đất: GESKA-DIPOL, R8/W Super Sting

4. Máy đo radar xuyên đất: Sir 30

IV. Danh sách cán bộ, điện thoại, email của cán bộ trong đơn vị.

1. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hiện đại phân tích, xử lý số liệu địa vật lí biển phục vụ công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí.

2. Nghiên cứu và dự báo động đất nhằm phục vụ công tác giảm nhẹ và phòng chống thiên tai.

3. Nghiên cứu cải tiến các phương pháp, hệ đo phục vụ cho Địa vật lí kĩ thuật và địa vật lí môi trường

4. Nghiên cứu điều tra và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lí.

Stt

Họ tên cán bộ

Số lượng SV có thể hướng dẫn

Tên các khóa luận có thể hướng dẫn

Hướng nghiên cứu

1

Võ Thanh Quỳnh

3

 

[2,3,4]

2

Đỗ Đức Thanh

3

 

[1,2,4]

3

Vũ Đức Minh

3

 

[1,2,3]

4

Nguyễn Đức Vinh

3

 

[2,3,4]

5

Tạ Quỳnh Hoa

3

 

[1,2,3]

6

Giang Kiên Trung

2

 

[2,3,4]

7

Phạm Thành Luân

2

 

[1,2,4]

8

Nguyễn Viết Đạt

2

 

[2,3,4]

 

Attachments:
Download this file (Introduction about geophysics_vi.odt)Giới thiệu chuyên ngành Vật lí Địa cầu[Giới thiệu chuyên ngành Vật lí Địa cầu]22 Kb

Related Articles