Faculty of Physics, Hanoi University of Science

Vietnamese-VN
Email In PDF.

Chào mừng đến với trang Web Khoa Vật lý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

Hiện tại Khoa Vật lý có khoảng 80 giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: vật lý lý thuyết vật lý toán, vật lý chất rắn, vật lý năng lượng cao, vật lý hạt nhân, vật lý phân tử quang học lượng tử, vật lý nhiệt độ thấp, vật lý địa cầu, vật lý vô tuyến và kỹ thuật điện tử, vật lý ứng dụng, khoa học vật liệu, vật lý tính toán và tin học ứng dụng.
Những năm gần đây, mỗi năm, Khoa Vật lý đào tạo ở bậc Đại học: khoảng 70 sinh viên ngành vật lý, 30 sinh viên ngành công nghệ hạt nhân, 30 sinh viên ngành khoa học vật liệu, đào tạo ở bậc Sau Đại học: 50 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Sự phong phú của các cơ hội giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Khoa dựa trên truyền thống lâu năm và có chất lượng cao trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp, cùng với nhiều nhà khoa học đã từng giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa, đã và đang có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế trong vai trò của các giáo viên, các giảng viên, các nhà nghiên cứu, cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh kế xã hội nói chung, trong vai trò của các doanh nhân các nhà lãnh đạo trí tuệ tài năng.

Bản đồ Hà Nội

Email In PDF.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 19:30

Related Articles